ДНИ
0
0
0
ЧАСА
0
0
МИНУТИ
0
0
СЕКУНДИ
0
0
  • #STEAM Финанси Игра “Потоци пари” - Димитър Тумбарков и Дан Димитров
  • #STEAM Лаборатория Физика, химия и биология с Катя Марева и Габриела Йорданова
  • #STEAM Математика с Деси Гургурова, Краси Анастасова, Вики Събева и Вилиана Младенова
  • #STEAM Електроника и роботика с Тодор Янков и Ирена Колева
  • #STEAM Игри в мрежа със Светослав Попов и Иванина Станкова
  • #STEAM Изкуства с Ваня Шиячка, Галя Георгиева и Иваничка Димитрова
  • #STEAM Енциклопедия с Живка Марина и Камелия Габърска
  • #STEAM Езикови игри и задачи с Ани Иванова, Йовка Димитрова, Катя Трифонова, Ева Станева, Марина Тодорова
  • #STEAM IT LAB с Моника Колева и Сара Георгиева